Nieuws

17 september 2022, 13.00 -16.00 uur:schaken op de schaaktafels in Capelle

De Capelse Schaakvereniging (CSV) nodigt iedereen in Capelle en omstreken uit om op zaterdag 17 september te komen schaken. Tussen 13.00 en 16.00 uur zitten leden van de vereniging op zeven verschillende schaaktafels door heel Capelle klaar om deelnemers te ontvangen.

 

In het kader van de bestrijding van eenzaamheid heeft wethouder Marc Wilson de afgelopen jaren dertien schaaktafels in Capelle laten plaatsen. Nu de laatste tafel is geplaatst bij het IJssellandziekenhuis gaan schaakvereniging CSV en de wethouder de schaaktafels officieel openen.

De officiële opening vindt plaats bij restaurant Fuiks. In elke wijk staan schakers klaar om te spelen of les te geven aan geïnteresseerden.

Zie schaaktafelscapelle.nl  voor meer informatie over de locaties.

 

Verminderen geluidsoverlast Alkgeraweg naar Krimpen aan den IJssel.

De Algeraweg – de weg tussen de rotonde Capelseplein en de Algerabrug - krijgt vanaf 12 september nieuw geluiddempend asfalt. Tijdens de werkzaamheden blijft er in beide richtingen één rijstrook beschikbaar. Behalve in de nacht van 14 en 15 én 15 en 16 september. Dan is de weg in zijn geheel afgesloten voor motorvoertuigen. Verkeer naar en uit de Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel moet via Gouda omrijden.

Meer informatie over het waarom van deze werkzaamheden? Klik hier

 

Thema-markt Onze jeugd is de toekomst: 30 juni 19.30 - 21.00 uur in het Huis van de wijk, Reigerlaan

Geachte wijkbewoner,

De algemene vergadering van 30 juni a.s. zal dit keer geen normale vergadering zijn zoals u gewend bent.
In plaats van een vergadering is er een thema-markt deze avond met als motto: Onze jeugd is de toekomst.
Vanuit de wijk waren er geluiden dat het niet altijd even duidelijk is wat er allemaal te doen is in de wijk voor de kinderen. Met deze informatiemarkt willen we de mogelijkheden laten zien. Iedereen is welkom. Kinderen, ouders, grootouders en andere geïnteresseerden.
Ondanks dat er geen vergadering is, kunt u wel uw vragen kwijt aan ons als WOP bestuur, maar ook aan de gemeente.
De wijkwethouder en de gebiedsregisseur zijn ook aanwezig. De wijkagent heet u welkom met een lekker bakje koffie bij de ingang vanuit een koffiekar.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van het WOP-Middelwatering.

 

Inzameling goederen voor de vluchtelingen uit Oekraïne

MAANDAG 11 APRIL: ER IS EEN STOP OP ALLE INZAMELINGEN INGESTELD!!

Er is geen opslagruimte meer beschikbaar.

 

Er zijn al aardig wat vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen in Capelle aan den IJssel. Dit
aantal zal in de komende tijd alleen nog maar toenemen. Meestal konden ze niet meer
meenemen dan een koffer met wat kleding en persoonlijke eigendommen. Er is dringend
behoefte aan de spullen.
Heeft u nog spulletjes die u wellicht niet gebruikt of gewoon wilt afstaan? Hieronder vindt u
een overzicht van wat er nodig is en waar u het kunt inleveren.
Lever alleen spullen aan die nog van (redelijk) goede kwaliteit zijn. Alleen dan kunnen
ze worden gebruikt om vluchtelingen te helpen.

Download de hele informatie met erin de inleverlocaties

 

Pagina voor initiatieven voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne laat onze gemeente Capelle a/d IJssel uiteraard ook niet onberoerd.

We zien dat er vanuit de capellenaren, organisaties en bedrijven etc, acties worden georganiseerd voor Oekraïne. We willen er graag voor zorgen dat er een goede registratie is zodat we weten wie wat doet en waar we eventueel koppelingen kunnen maken. We willen jullie als partners vragen wanneer jullie iets horen over initiatieven om deze initiatiefnemers dan te wijzen op de pagina http://www.capelleaandenijssel.nl/oekraine en te vragen deze initiatieven te registreren. Op deze pagina is ook te vinden wat je kan doen als je bijvoorbeeld huisvesting wil bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne.

 

Wanneer jullie een website beschikbaar hebben zouden wij het waarderen als jullie de link naar de  website zoals hierboven genoemd willen delen. Wanneer er in de toekomst meer informatie beschikbaar is zal deze pagina geactualiseerd worden.

 

Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!

 

Inzamelingsactie Oekraïne Huis van de Wijk Middelwatering

Het is vanaf maandag 4 april mogelijk om (kleine) spullen in te zamelen in het Huis van de Wijk Middelwatering.

Denk hierbij aan toiletartikelen zoals tandenborstels, tandpasta, scheerproducten, maandverband, douchezeep, haarborstel etc. 

Deel deze inzamelingsactie met buren, vrienden, familie zodat we samen een mooie inzamelingsactie kunnen realiseren! 

 

Let op!

Start van de inzamelingsactie is maandag 4 april. De inzameldagen zijn van maandag t/m vrijdag uiterlijk 16.00 uur. De ingezamelde spullen worden weggebracht of opgehaald op woensdag en vrijdag tot 16.00 uur.

 

Veel dank!

 

Uitnodiging om de online-informatie over werkzaamheden aan de Meerkoetstraat e.o. te lezen

De gemeente heeft een uitnodiging aan alle bewoners van de Meerkoetstraat en omstreken gestuurd om de on line-informatie over de werkzaamheden daar te lezen.

Normaal gesproken nodigen we u nu uit voor een bewonersavond om u over de laatste stand
van zaken te informeren. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om voor een grote
groep mensen een bewonersavond te organiseren.
We hebben voor u daarom een online presentatie gemaakt. Hierin staat alle beschikbare
informatie over het project. We nodigen u dan ook uit om naar de projectpagina van het
project Meerkoetstraat te gaan. Op deze pagina treft u een presentatie (pdf-document) aan
waar u zelf doorheen kunt klikken.
De projectpagina is te vinden op:
www.wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/werkzaamheden-meerkoetstraatsternenhof.

 

Download hier de hele uitnodigingsbrief.

 

Bewonersinformatie van de gemeente Capelle aan den IJssel: Start werkzaamheden Rubenssingel

Op 14 februari 2022 start de gemeente met het onderhoud van de Rubenssingel e.o.
We vervangen niet alleen de riolering. We combineren het werk om voor zo min mogelijk
overlast te zorgen. Naast het vervangen van de riolering:
• Leggen we een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aan. Doordat de leiding diep in de grond ligt voert hij in natte periodes het teveel aan water af en in
droge periodes geeft de leiding water aan zijn omgeving af.
• Plaatsen we waar mogelijk, ondergrondse (afval)containers.
• Hogen we de straat op. Hierbij gebruiken we zo veel mogelijk de bestaande stenen.
• Verbeteren we de parkeerruimte en spelen we waar mogelijk in op de parkeerwensen
in uw wijk.
• Vervangen we de verlichting. We plaatsen hogere lichtmasten, vervangen kapotte
lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.
• Vernieuwen we het openbaar groen. De vergunning die nodig is om de bomen te
kappen is afgegeven en het kappen is gemeld op de gemeentepagina.
Wat doen we eerst?

 

Voor we starten met het verwijderen van de riolering, verwijderen we eerst het groen.
Hierna start de aannemer met het werk. De aannemer H&T Infra uit Nieuwerkerk aan den
IJssel informeert u over de volgorde van het werk.

 

Download hier de brief van de gemeente met erin de informatie om te kunnen reageren als u dat wenst.

 

Informatiebrief van de gemeente over het verminderen geluidhinder op de Algeraweg

Als gemeente Capelle willen wij niet wachten op de maatregelen die pas vanaf 2030 worden genomen. Daarom heeft de gemeente besloten te onderzoeken welke maatregelen de komende twee jaar voor de Algeraweg kunnen worden genomen. Met als doel om de leefbaarheid te vergroten en de geluidsoverlast voor omwonenden wat te verminderen. In deze brief geven wij u de stand van zaken.

De onderwerpen die in de brief aan de orde komen:

  • Directe maatregelen waaronder het laten rijden van stillere RET-bussen.
  • Het aanbrengen van een stil wegdek.
  • het onderzoek beginnen naar mogelijkeextra maatregelen.
  • inforatie over grootschalige aanpassingen v.a. 2030.

Download hier de hele brief van de gemeente

Download hier het achtergrondmemo.

 

 

Nieuwe Website

Per februari 2022 wordt de website van WOP Middelwatering helemaal vernieuwd!

 


Meer nieuws? Klik HIER