WOP werkgroep Muziek

De doelstelling van de Werkgroep Muziek

Het bevorderen van de bekendheid met klassieke muziek en het vergroten van de sociale cohesie door middel van concerten, zowel overdag als 's avonds, met daarbij een gelegenheid om onderlinge contacten te onderhouden.

De doelgroep is primair de bewoner van de wijk Middelwatering, maar ook bewoners van andere wijken zijn op deze concerten welkom. Voorwaarde bij deze concerten is een laagdrempelig karakter door een zeer lage toegangprijs voor het midwinterconcert in de Dorpskerk en de eveneens zeer lage toegangsprijs voor de vier lunchconcerten in het Isala Theater. Wel wordt de bezoekers verzocht om een vrijwillige bijdrage.

Ten aanzien van het bevorderen van de bekendheid met klassieke muziek wordt met schoolconcerten in klassenverband ook een speciale doelgroep bereikt, namelijk de leerlingen van het basisonderwijs.

Gezien de grote bezoekersaantallen en alle waardering die mondeling maar ook via de evaluatieformulieren wordt geuit (waardering zonder uitzondering "goed" tot "zeer goed"!), blijken de concerten in een belangrijke behoefte te voorzien. Het is deze hartelijke waardering die de vrijwilligers van de Werkgroep de steun en energie geeft om verder te gaan.


Werkgroep Woonomgeving

Uw straat, plein of winkelcentrum levendiger maken? Een toeristische wandeling of looproute van en naar een kenmerkend punt in uw wijk markeren? Of gewoon een fleuriger uitstraling van uw omgeving creëren?

Een eenvoudige en mooie oplossing is vaak het plaatsen van bloembakken of hanging baskets, ofwel hangende bloemenmanden. U komt ze vaak tegen in Frankrijk (‘Ville Fleurie’), maar ook in Nederland zie je steeds vaker dat straten worden opgefleurd door het aankleden met hanging baskets of andere artistieke bloemversiering.

In 2010 besloot het Capelse College dat een deel van het wijkleefbaarheidbudget wordt aangewend voor het opfrissen van de openbare buitenruimte. Bedoeling is dat buurtbewoners samen komen met een plan en de verbetering door de aanplant van bloemen en planten ook met elkaar gaan uitvoeren en onderhouden. Zo draagt jong en oud bij aan een mooie en plezierige leefomgeving in de wijk!


Woonomgeving - Oproep vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht voor de werkgroep Woonomgeving


Het Wijkoverlegplatform (WOP) Middelwatering zoekt vrijwilligers voor de Werkgroep Woonomgeving. Welke buurtbewoner ziet graag goed onderhouden plantenbakken in de wijk? Wie wil zich inzetten voor openbaar groen in de wijk.

De taken van de werkgroep bestaan uit het onderhouden van contacten met bewoners die een plantenbak, geveltuin en hanging baskets hebben, willen en/of onderhouden. Leden van de werkgroep luisteren naar wensen van wijkbewoners die bijdragen aan het vergroenen en opfleuren van de wijk. Ook zorgen de leden dat bewoners hun gemaakte kosten kunnen declareren bij de penningmeester van het WOP.

Aandacht voor groen

Leden van de werkgroep vragen aandacht voor het gemeentelijk onderhoud van openbaar groen en hebben contacten met de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Capelle aan den IJssel. Vrijwilligers werken samen met de andere leden van WOP Middelwatering en sluiten aan bij de algemene vergaderingen.

Interesse?

Meer weten over deze uitdagende functie? Neem dan contact op met het WOP Middelwatering en mail naar info@wopmiddelwatering.nl.