Het bestuur van het WOP

Het dbestuur van het WOP wordt gevormd door:

Belangstelling voor een bestuursfunctie? Mail aan de voorzitter voor een afspraak te maken of voor meer informatie. Wil je liever eerst meer over vrijwilligerswerk weten: Ga dan eens kijken in hetHuis van de Wijk op Huis van de Wijk Middelwatering, Reigerlaan 66. Op woensdag, 10.00 – 12.00 uur kan je informatie krijgen op het spreekuur van "Ontmoet Capelle doet"

 

Ondersteunende functionarissen:

Correspondentieadres:

WOP-Middelwatering
Afdeling Team wijkzaken 
Rivierweg 111
Postbus 70

2900 AB Capelle aan den IJssel

 

Het WijkOverlegPlatform WOP-Middelwatering wil graag dat alle vrijwilligers zich herkennen in de ze beknopte beschrijving. WOP-vrijwilligers vormen een bijzondere kracht voor de realisering van de doelstelling van het wijkoverlegplatform.

In het WOP zijn (op de professionele ondersteuners na) uitsluitend vrijwilligers actief. Van iedere WOP-vrijwilliger wordt verwacht dat zij/hij:

 • gemotiveerd, enthousiast en respectvol is;
 • zich wil inleven in de inhoud van het buurtwerk en de woon- en leefomgeving;
 • in teamverband kan werken en achter de doelstellingen van het WOP staat;
 • zich beschouwt als een onderdeel van de organisatie.

 
Ook bestuursleden zijn vrijwilligers. Van hen wordt in het algemeen verwacht dat zij:

 • zich bestuursverantwoordelijk voelen en dus zich ook medeverantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen van het WOP;
 • kennis hebben van wat er in het WOP speelt;
 • tijd beschikbaar hebben om taken goed uit te kunnen voeren;
 • samenwerken en overleg voeren met andere bestuursleden;
 • toezien op het nakomen van afspraken;
 • toezien op het naleven huishoudelijk reglement;
 • het rooster van aftreden opstellen in overleg met medebestuurders.