Bijeenkomsten van het WOP

In elke wijk wordt minimaal 4 maal per jaar een openbare bijeenkomst georganiseerd voor de wijkbewoners en andere belangstellenden.
 De (voorlopige) data in 2023 zijn:

 • woensdag 15 februari 2023 van 20.00 - 22.30 uur

 • woensdag 10 mei 2023 van 20.00 - 22.30 uur

 • woensdag 4 oktober 2023 van 20.00 - 22.30 uur

 • Maandag 11 december 2023 van 20.00 - 22.30  uur

 • De locatie wordt later, tegen de tijd dat de uitnodiging eraan komt, bekend gemaakt.

Meld je voor het ontvangen van uitnodigingen aan op de homepagina onder "WOP Digitaal". Je ontvangt dan ongeveer 2 weken voor aanvang de uitgebreide agenda en het verslag van de vorige bijeenkomst.

Spelregels

 • Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.
 • Ook de wijkwethouder is aanwezig. Spreekuur van de wijkwethouder vindt plaats van 19.00 uur tot 20.00 op dezelfde locatie, na telefonische afspraak via telefoonnummer 010 – 2848238.
 • Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.
 • Alle verslagen en uitnodigingen worden in principe per email verspreid.
 • U kunt op de verzendlijst komen door u in te schrijven op de homepagina onder "WOP Digitaal".
 • In voorkomende gevallen kunt u – na overleg met het bestuur – vragen om een papieren afschrift per post.
 • In principe komt de voorzitter van iedere bijeenkomst uit de eigen wijk

 

Wijkwethouder: Eric Faassen

Gebiedsregisseur: Daphne Verheijen-Blaauw.

Buurtcoach: Zoë Jansen.

 

Verslagen Algemene WOP-bijeenkomsten:

Wijkleefbaarheidsbudget

Het Wijkoverlegplatform (WOP) ontvangt van de gemeente Capelle aan den IJssel ieder jaar een budget, het zogeheten wijkleefbaarheidsbudget.

Dit bedrag komt beschikbaar voor lokale activiteiten en evenementen door bewoners in de wijk.

Wilt u in uw directe omgeving activiteiten organiseren en hebt u enige (financiële) steun nodig? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een financiële bijdrage van het WOP.

 

U kunt daartoe een aanvraag indienen bij www.maakcapelle.nl