Algemene WOP-bijeenkomsten

In elke wijk wordt minimaal 4 maal per jaar een openbare bijeenkomst georganiseerd voor de wijkbewoners en andere belangstellenden.
 De (resterende) data in 2023 zijn:

  • woensdag 4 oktober 2023 van 20.00 - 22.30 uur, locatie Wiekslag

  • Maandag 11 december 2023 van 20.00 - 22.30  uur, locatie Wiekslag

Meld je voor het ontvangen van uitnodigingen aan op de homepagina onder "WOP Digitaal". Je ontvangt dan ongeveer 2 weken voor aanvang de uitgebreide agenda en het verslag van de vorige bijeenkomst.

Spelregels

  • Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.
  • Ook de wijkwethouder is aanwezig. Spreekuur van de wijkwethouder vindt plaats van 19.00 uur tot 20.00 op dezelfde locatie, na telefonische afspraak via telefoonnummer 010 – 2848238.
  • Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.
  • Alle verslagen en uitnodigingen worden in principe per email verspreid.
  • U kunt op de verzendlijst komen door u in te schrijven op de homepagina onder "WOP Digitaal".
  • In voorkomende gevallen kunt u – na overleg met het bestuur – vragen om een papieren afschrift per post.
  • In principe komt de voorzitter van iedere bijeenkomst uit de eigen wijk

 

Wijkwethouder: Eric Faassen

Gebiedsregisseur: Kam Yin Klop-Tan

Buurtcoach: Zoë Jansen.

 

Verslagen Algemene WOP-bijeenkomsten en bijbehorende stukken:

Verslag van 10 mei 2023
Dit verslag is nog niet door het bestuur vastgesteld. Zodra dat wel het geval is, is het hier te lezen.

Terug te lezen presentaties:

Wijkleefbaarheidsbudget

Het Wijkoverlegplatform (WOP) ontvangt van de gemeente Capelle aan den IJssel ieder jaar een budget, het zogeheten wijkleefbaarheidsbudget.

Dit bedrag komt beschikbaar voor lokale activiteiten en evenementen door bewoners in de wijk.

Wilt u in uw directe omgeving activiteiten organiseren en hebt u enige (financiële) steun nodig? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een financiële bijdrage van het WOP.

 

U kunt daartoe een aanvraag indienen bij www.maakcapelle.nl