Informatiebrief van de gemeente over het verminderen geluidhinder op de Algeraweg

Als gemeente Capelle willen wij niet wachten op de maatregelen die pas vanaf 2030 worden genomen. Daarom heeft de gemeente besloten te onderzoeken welke maatregelen de komende twee jaar voor de Algeraweg kunnen worden genomen. Met als doel om de leefbaarheid te vergroten en de geluidsoverlast voor omwonenden wat te verminderen. In deze brief geven wij u de stand van zaken.

De onderwerpen die in de brief aan de orde komen:

  • Directe maatregelen waaronder het laten rijden van stillere RET-bussen.
  • Het aanbrengen van een stil wegdek.
  • het onderzoek beginnen naar mogelijkeextra maatregelen.
  • inforatie over grootschalige aanpassingen v.a. 2030.

Download hier de hele brief van de gemeente

Download hier het achtergrondmemo.

 


vorige pagina