Blokverwarming: Steun aanvragen voor huishoudens met blokaansluiting vanaf eind april

Het energie prijsplafond sluit niet altijd aan bij huishoudens met een gezamenlijke gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting). Deze groep wordt wel geraakt door de hoge energieprijzen. Een nieuwe tijdelijke regeling biedt hulp. Vanaf 25 april kunnen deze huishoudens energiesteun aanvragen.

 

De regeling geldt voor zelfstandige woningen. Bijvoorbeeld een appartement dat warmte krijgt via een Vereniging van Eigenaren (VvE). Maar ook voor onzelfstandige woningen, zoals een kamer in een studentenhuis of woonzorginitiatief. De contracthouder van de blokaansluiting kan de extra bijdrage voor de betrokken huishoudens aanvragen. Dat is meestal een VvE, woningcorporatie of verhuurder. Huurders die een voorschot voor warmte aan Havensteder betalen, vallen onder de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming (TTB).

 

De overheid stelde een prijsplafond in voor energie en gas. Daardoor worden de prijzen voor energie en gas niet hoger dan een bepaald bedrag. Hierdoor blijven de prijzen voor energie en gas niet stijgen. Voor mensen met een eigen energie-aansluiting was er al een regeling. En ook voor huishoudens aangesloten op het warmtenet. Maar voor blokaansluitingen moest die nog worden uitgewerkt. Dat is nu gebeurd.

 

Bedragen

Het geld wordt aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) of verhuurder uitbetaald. De overheid deelt nu alvast een idee van de tegemoetkoming. Het definitieve bedrag is afhankelijk van de verdere uitwerking van de regeling.

 

De bedragen verschillen per woonsituatie en gelden voor de eerste helft van dit jaar:
• Wie in een appartement woont en blokgas of blokverwarming heeft, krijgt € 786,45. Voor een appartement met blokstroom is dat € 731,13.
• Onzelfstandige woningen (zoals een studentenkamer of woonzorginitiatief) met blokgas of blokwarmte krijgen € 329,28.
• Voor onzelfstandige woningen met blokelektriciteit staat een bedrag van € 307,63.

Bij woningen met blokverwarming en blokelektriciteit worden de bedragen bij elkaar opgeteld.

 

Extra steun

In november en december 2022 kregen veel huishoudens met een eigen energiecontract € 190. Huishoudens met blokelektriciteit misten die extra steun van de overheid. Zelfstandige woningen krijgen daarom in 2023 twee keer € 190. Onzelfstandige wooneenheden krijgen twee keer € 80.

Hoeveel de bijdrage over het tweede deel van het jaar wordt, is nog niet bekend. Dat wordt op een later moment bepaald en is afhSubsidie Blokverwarmingankelijk van hoe de energieprijzen zich de komende tijd ontwikkelen.

Zie ook: Blokverwarming


vorige pagina