Bewonersinformatie van de gemeente Capelle aan den IJssel: Start werkzaamheden Rubenssingel

Op 14 februari 2022 start de gemeente met het onderhoud van de Rubenssingel e.o.
We vervangen niet alleen de riolering. We combineren het werk om voor zo min mogelijk
overlast te zorgen. Naast het vervangen van de riolering:
• Leggen we een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aan. Doordat de leiding diep in de grond ligt voert hij in natte periodes het teveel aan water af en in
droge periodes geeft de leiding water aan zijn omgeving af.
• Plaatsen we waar mogelijk, ondergrondse (afval)containers.
• Hogen we de straat op. Hierbij gebruiken we zo veel mogelijk de bestaande stenen.
• Verbeteren we de parkeerruimte en spelen we waar mogelijk in op de parkeerwensen
in uw wijk.
• Vervangen we de verlichting. We plaatsen hogere lichtmasten, vervangen kapotte
lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.
• Vernieuwen we het openbaar groen. De vergunning die nodig is om de bomen te
kappen is afgegeven en het kappen is gemeld op de gemeentepagina.
Wat doen we eerst?

 

Voor we starten met het verwijderen van de riolering, verwijderen we eerst het groen.
Hierna start de aannemer met het werk. De aannemer H&T Infra uit Nieuwerkerk aan den
IJssel informeert u over de volgorde van het werk.

 

Download hier de brief van de gemeente met erin de informatie om te kunnen reageren als u dat wenst.


vorige pagina